Skontaktuj się z nami

sales.poland@knowit.eu

Knowit Poland sp. z o.o.KRS 0000036076
NIP: 9511789996
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapital zakladowy: 1 251 200 PLN
Siedziba: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

Bergen

Nøstegaten 58

Adres dla interesantów:
Nøstegaten 58
Bergen
Przejdź do Google Maps

E-mail:

Adres pocztowy:
Postboks 453 Sentrum
5805 Bergen

Nasze spółki pod adresem:
Do góry