Skontaktuj się z nami

sales.poland@knowit.eu

Knowit Poland sp. z o.o.KRS 0000036076
NIP: 9511789996
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapital zakladowy: 1 251 200 PLN
Siedziba: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

Brema

Otto-Lilienthal-Straße 22

Adres dla interesantów:
Otto-Lilienthal-Straße 22
Brema
Przejdź do Google Maps

Adres pocztowy:
Otto-Lilienthal-Straße 22
28199 Bremen

Nasze spółki pod adresem:
Do góry