Skontaktuj się z nami

sales.poland@knowit.eu

Knowit Poland sp. z o.o.KRS 0000036076
NIP: 9511789996
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapital zakladowy: 1 251 200 PLN
Siedziba: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

Bydgoszcz

Unii Lubelskiej 4c

Adres dla interesantów:
Unii Lubelskiej 4c
Bydgoszcz
Przejdź do Google Maps

E-mail:

Adres pocztowy:
Unii Lubelskiej 4c
PL-85-059 Bydgoszcz

Nasze spółki pod adresem:
Do góry