Knowit wspiera działania UNHCR na rzecz dzieci uchodźców

Knowit wspiera UNHCR i ich pracę na rzecz przesiedlonych dzieci i rodzin. Odbywa się to wspólnie w ramach korporacji poprzez zbieranie funduszy na projekt UNHCR „Educate a child” („Edukuj dziecko”), projekt skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży, które są uchodźcami i w związku z tym nie mają dostępu do nauczania. Dzięki inicjatywie „Educate a child” setki tysięcy dzieci i młodzieży w 12 krajach otrzymują możliwość uczęszczania do szkoły.

Więcej o UNHCR

Pomagamy firmie Wonsa stać się bardziej wydajnym i cyfrowym miejscem pracy

Knowit od dawna współpracuje z organizacją Wonsa – Świat bez nadużyć seksualnych – mając na celu stworzenie wydajnego i cyfrowego miejsca pracy, które zachęca do komunikacji i współpracy. Praca wykonywana jest na zasadzie pro bono przez zespół Knowit, którego pasją jest tworzenie cyfrowych miejsc pracy.

Więcej o Wonsa

Dzieci uczą się czytać dzięki wsparciu Knowit

Miliony dzieci na całym świecie nie umieją czytać, mimo że przez kilka lat chodziły do szkoły. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że wiele z nich nie ma dostępu do lektur. Norad wraz z Knowit zrealizował projekt GDL, Global Digital Library (Globalna Biblioteka Cyfrowa), dając dzieciom możliwość nauki czytania.

Projekt jest realizowany i finansowany przez Norad, Norweską Agencję Współpracy na rzecz Rozwoju. Firma Knowit wniosła swoje doświadczenie i zasoby w rozwój platformy technicznej, jak również w projekt graficzny, a także materiały instruktażowe i filmy informacyjne.

Więcej o GDL

Programowanie po pracy – promowanie zainteresowania programowaniem

Knowit jest jednym ze sponsorów Coding After Work, Swenug oraz DevOps ALM – tzw. meetupów/grup zainteresowań, skierowanych do osób szczególnie zainteresowanych programowaniem, niezależnie od projektu czy technologii, w której pracują. Bierzemy udział i wnosimy wkład w postaci wiedzy z danej dziedziny, udostępniamy miejsce do spotkań oraz zapewniamy poczęstunek dla uczestników podczas spotkań. Wszystkich zainteresowanych programowaniem zapraszamy do udziału i wymiany poglądów z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach w tej dziedzinie.

Więcej o Programowaniu po pracy

Letnia szkoła programowania dla dzieci

W okresie letnim organizujemy Codeit – letnią szkołę dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat. W ciągu tygodnia dzieci mają okazję spróbować swoich sił w programowaniu robotów, tworzeniu gier 2D, zakładaniu stron internetowych oraz tworzeniu prostszych aplikacji. Dowiadują się także więcej o zastosowaniu IT w praktyce, jak można tworzyć nowe zastosowania poprzez adaptację dostępnej technologii oraz co wiąże się z moralnością i etyką w Internecie.

Aby dać większej liczbie dzieci szansę na wzięcie udziału w letniej szkole, Knowit współpracuje z Coders without borders (Programiści bez granic), która zapewnia dzieciom podobne możliwości. Programiści bez granic koncentrują się na obszarach z wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi, w celu zainspirowania dzieci do wyboru kariery w technologii i IT.

Więcej o Programistach bez granic

Do góry