Dla nas, zrównoważony rozwój to tworzenie długoterminowej wartości poprzez uwzględnienie zagrożeń środowiskowych, społecznych i finansowych oraz identyfikacji możliwości w strategii biznesowej i operacjach. Zintegrowanie zrównoważonego rozwoju przyczynia się do stworzenia atrakcyjnej i elastycznej firmy, która jest przygotowana na zmiany w krajobrazie biznesowym.

Nasza wizja – zrównoważone i humanitarne społeczeństwo

Opierając się na naszej wizji zrównoważonego i humanitarnego społeczeństwa poprzez cyfryzację i innowacje, możemy być pozytywną siłą sprawczą w kwestiach dotyczących zarówno środowiska, jak i zrównoważonego rozwoju w szerszej perspektywie.

Nasza polityka odzwierciedla dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact, co oznacza, że mamy prowadzić działalność w sposób etyczny, z szacunkiem dla własnych pracowników i pracowników innych firm, a także minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Opierając się na tych zasadach, staramy się rozwijać naszą działalność zgodnie z rozsądnymi praktykami biznesowymi i właściwymi zachowaniami w obszarach praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Nasz Kodeks Postępowania, polityka równości i różnorodności oraz polityka środowiskowa to zasady, które regulują i odzwierciedlają naszą pracę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Knowit – Partner ds. przejrzystości Nasdaq ESG

Nasze nieustanne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sprawiły, że w 2019 roku zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „ESG Transparency Partner”. Jest to certyfikat przyznawany firmom notowanym na giełdzie Nasdaq, które aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej o certyfikacie tutaj

Do góry