Świat coraz bardziej połączony

Rozwój w kierunku połączonego świata można podsumować jako cyfryzację i automatyzację wzmacniającą relacje, zwiększającą wydajność i sprzyjającą innowacjom. Nowe technologie nie tylko zmieniają nasz sposób życia, ale także nasze wartości i wzajemne relacje.

Wraz z rozwojem technicznym pojawiają się zagrożenia dla prywatności, błędy w zabezpieczeniach, naruszenia danych, cyberprzestępczość oraz rosnące różnice między poszczególnymi grupami społecznymi.

Rozwiązanie wielu poważnych wyzwań społecznych zależy od umiejętności wykorzystania przez ludzkość nowych i istniejących technologii. Dzięki naszym kompetencjom w zakresie nowych produktów i usług, takich jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyka, jesteśmy dobrze przygotowani do udziału w pozytywnym kierunku w cyfryzacji społeczeństwa i oddziaływania na nią.

Nowa technologia – mniejsze zużycie zasobów

Energia, woda, żywność i surowce to tylko niektóre przykłady ograniczonych zasobów. Nowa technologia może przyczynić się do zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia zasobów. Jednak bardzo niewiele wskazuje obecnie na to, że rozwój technologiczny sam w sobie stanowi odpowiedź. Zamiast tego należy zwiększyć poziom recyklingu zasobów i stymulować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W Knowit mamy wszelkie możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych opartych na cyfryzacji, zgodnie z podstawowymi założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym: mniejsze nakłady, większa wydajność i mniejsze marnotrawstwo zasobów.

Klimat – jak przyczyniamy się do zmniejszenia emisji

Poprzez rozwój usług, które pomagają klientom uzyskać informacje na temat ich bezpośredniego i pośredniego oddziaływania – na przykład poprzez śledzenie zużycia energii – które zapewniają przejrzystość w zakresie wpływu handlu elektronicznego na emisję dwutlenku węgla oraz usprawniają logistykę i transport, możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji.

Nasze kompetencje przyczyniają się do zwiększenia wydajności za pomocą inteligentnych liczników energii i innych rozwiązań cyfrowych. Zwiększamy ponadto łączność, promujemy korzystanie z transportu publicznego lub odnawialnych źródeł energii oraz dostarczamy systemy gromadzące informacje o zużyciu energii, dzięki czemu nasi klienci mogą zwiększyć przejrzystość w zakresie emisji CO2.

Droga od działalności neutralnej dla klimatu w 2019 r. do działalności wolnej od paliw kopalnych w 2045 r

W latach 2018 i 2019 wraz z około 40 innymi firmami z rynku doradztwa w zakresie digitalizacji pracowaliśmy nad stworzeniem planu działania w celu stworzenia wolnego od paliw kopalnych, przyjaznego dla klimatu i konkurencyjnego sektora doradztwa w zakresie cyfryzacji. Plan został opracowany na wniosek rządu szwedzkiego, w ramach programu: Szwecja wolna od kopalin.

Jednym z aspektów tego planu działania jest nasze zobowiązanie do zmniejszenia o połowę emisji CO2 z własnej działalności do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2018 oraz do całkowitego odejścia od paliw kopalnych nie później niż do roku 2045. Aby to się udało, musimy między innymi zmniejszyć częstotliwość lotów samolotowych i wydłużyć żywotność naszych komputerów i telefonów komórkowych. Na podstawie naszego raportu klimatycznego za rok 2019 widzimy, że nasze wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju zaczęły przynosić efekty i że jesteśmy na dobrej drodze. Jednak, podobnie jak wszystkie inne firmy i działania, jesteśmy dopiero na początku naszej transformacji.

Roczne raporty klimatyczne dotyczące naszego oddziaływania na klimat

Od 2018 r. sporządzamy roczne raporty klimatyczne, aby zrozumieć, jak kształtuje się nasze oddziaływanie klimatyczne i jakie działania należy podjąć, abyśmy do 2030 r. zmniejszyli nasze emisje CO2 co najmniej o połowę w porównaniu z 2018 r., a do 2045 r. byli całkowicie wolni od paliw kopalnych. Raporty sporządzane są zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych – Greenhouse Gas (GHG) Protocol, międzynarodowym standardem sporządzania raportów, w celu oszacowania i przedstawienia wpływu przedsiębiorstwa na klimat.

Raporty klimatyczne obejmują nasze bezpośrednie emisje, takie jak przejazdy do i z pracy oraz podróże służbowe, a także emisje pośrednie związane z energią elektryczną, ogrzewaniem i chłodzeniem pomieszczeń biurowych, materiałami i towarami związanymi z remontami biur, odpadami i transportem. Dokonujemy również pomiarów i sporządzamy raporty dotyczące naszego wpływu na klimat w związku z eksploatacją serwerów na własny użytek oraz na użytek klientów, którym zapewniamy obsługę operacyjną. Według raportów klimatycznych oraz dzięki aktywnym działaniom, świadomym wyborom i równoważeniu emisji dwutlenku węgla, od 1 stycznia 2019 r. jesteśmy przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu. Obliczenia w naszych raportach klimatycznych są dokonywane zgodnie z normą dotyczącą neutralności klimatycznej PAS 2060. Nasza neutralność klimatyczna została sprawdzona i potwierdzona przez ZeroMission zgodnie z normą.

Certyfikacja środowiskowa zgodnie z normą ISO 14001:2015

Ważne jest dla nas, aby połączyć potrzeby i wymagania naszych klientów z naszą wiedzą na temat ochrony środowiska. Dlatego nieustannie dokształcamy się w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Poszczególne części Knowit posiadają certyfikat ekologiczny zgodny z normą ISO 14001:2015.

Pobierz certyfikat ISO-14001 firmy Knowit

Do góry